> Strona główna ODN w Kaliszu
> Dodatkowe informacje
Lista szkoleń dla RAD
Obszar tematyczny:
Rodzaj:
W ramach projektu:
Określono termin (także rozpoczęte):
1
Nazwa SZN/01/02, Warunki rozwijania kompetencji czytelniczych oraz upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży
Temat Szkolenia zespołów nauczycieli - SZN
Rodzaj szkolenie
5 godzin
50.00 zł
2
Nazwa SZN/02/03, Różnorodne metody i programy zwiększające skuteczność uczenia się
Temat Szkolenia zespołów nauczycieli - SZN
Rodzaj szkolenie
5 godzin
50.00 zł
3
Nazwa SZN/03/04, Efektywne uczenie się - opracowanie i zapamiętywanie informacji
Temat Szkolenia zespołów nauczycieli - SZN
Rodzaj szkolenie
5 godzin
50.00 zł
4
Nazwa SZN/04/01, Samosterowność ucznia - jak kształtować uczniowską postawę odpowiedzialności za własny rozwój
Temat Szkolenia zespołów nauczycieli - SZN
Rodzaj szkolenie
5 godzin
50.00 zł
5
Nazwa SZN/06/01, Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły
Temat Szkolenia zespołów nauczycieli - SZN
Rodzaj szkolenie
5 godzin
50.00 zł
6
Nazwa SZN/07/01, Jak budować współpracę z uczniami?
Temat Szkolenia zespołów nauczycieli - SZN
Rodzaj szkolenie
5 godzin
50.00 zł
7
Nazwa SZN/08/03, Action Learning - metoda zespołowego rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych
Temat Szkolenia zespołów nauczycieli - SZN
Rodzaj szkolenie
5 godzin
50.00 zł
8
Nazwa SZN/09/02, Agresja - zapobieganie, zgłaszanie, reagowanie
Temat Szkolenia zespołów nauczycieli - SZN
Rodzaj szkolenie
5 godzin
50.00 zł
9
Nazwa SZN/10/06, Gry psychologiczne. Jak radzić sobie w kontakcie z trudnym uczniem lub rodzicem?
Temat Szkolenia zespołów nauczycieli - SZN
Rodzaj szkolenie
5 godzin
50.00 zł
10
Nazwa SZN/11/01, Mediacja w szkole jako forma rozwiązywania konfliktów
Temat Szkolenia zespołów nauczycieli - SZN
Rodzaj szkolenie
5 godzin
50.00 zł
Pierwsza strona 1 2 3 Ostatnia strona
> Na górę > Srona główna > ODN Kalisz > Drukuj
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Wrocławska 182
62-800 Kalisz
tel. 62 7676302
fax. 62 7665965
© ODN Kalisz :: Powered by iSOS ODN :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia