> Strona główna ODN w Kaliszu
> Dodatkowe informacje
Szczegóły szkolenia

Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Symbol: KK/04/02
Obszar tematyczny: Kursy kwalifikacyjne - KK
Koszty: 450.00 zł
Status: Otwarte
Rok szkolny: 2013/2014
Liczba godzin: 35 h
Kierownik: Chojnacki Mariusz

telefon: 62 7676306
email: mariusz.chojnacki@odn.kalisz.pl
       
ADRESACI
nauczyciele, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

TEMATYKA ZAJĘĆ
- Podstawy anatomii i fizjologii człowieka.
- Wezwanie pomocy.
- Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia.
- Poszkodowany nieprzytomny.
- Resuscytacja krążeniowo-oddechowa.
- Zadławienia.
- Urazy i skutki urazów.
- Tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran powierzchniowych.
- Wstrząs.
- Zasady postępowania przeciwwstrząsowego.
- Unieruchamianie złamań i zwichnięć.
- Pierwsza pomoc w przypadku wychłodzenia i przegrzania.
- Nagłe zachorowania i inne stany zagrożenia zdrowotnego.
- Zatrucia.
- Wsparcie psychiczne poszkodowanego.
- Ewakuacja ze strefy zagrożenia.
- Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych.


CELE
- nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy niezbędnych do przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie pierwszej pomocy.
Lokalizacja Data Godzina
Sala 34
ODN w Kaliszu Wrocławska 182
2014-03-04 15:00 - 20:00
Sala 34
ODN w Kaliszu Wrocławska 182
2014-03-05 13:00 - 19:00
Sala 34
ODN w Kaliszu Wrocławska 182
2014-03-08 09:00 - 14:00
Sala 34
ODN w Kaliszu Wrocławska 182
2014-03-10 14:00 - 19:00
Sala 34
ODN w Kaliszu Wrocławska 182
2014-03-13 14:30 - 19:30
Brak miejsc.
> Na górę > Srona główna > ODN Kalisz > Drukuj
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Wrocławska 182
62-800 Kalisz
tel. 62 7676302
fax. 62 7665965
© ODN Kalisz :: Powered by iSOS ODN :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia