Szczegóły szkolenia

Zrozumieć autyzm-zasady, sposoby, metody pracy z uczniem autystycznym. Wykorzystanie diagnozy poradni psychologiczno-pedagogicznej w pracy z dziećmi z województwa wielkopolskiego

Symbol: GE/01/04
Obszar tematyczny: Granty edukacyjne - GE
Koszty: 9.00 zł
Status: Otwarte
Rok szkolny: 2017/2018
Liczba godzin: 4 h
Kierownik: Melka Sylwia

telefon: 887081852
email: sylwia.melka@odn.kalisz.pl
       
ADRESACI
nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego


TEMATYKA ZAJĘĆ
Obraz kliniczny osób autystycznych.
Charakterystyka wychowanka/ucznia z autyzmem - wyznaczniki procesu edukacyjnego.
Rola orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i o potrzebie indywidualnego nauczania oraz opinii o wczesnym wspomaganiu dziecka w pracy z dzieckiem z autyzmem.
Formy, metody i środki niezbędne w konstruowaniu Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych.
Organizacja zajęć rewalidacyjnych na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne - praktyczne rozwiązania.

CELE
- wyposażenie uczestników w niezbędne kompetencje umożliwiające prowadzenie procesów edukacyjnych z uczniem z autyzmem
- zwiększenie umiejętności tworzenia Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych
Lokalizacja Data Godzina
CDN Konin
ul. Sosnowa 14
2017-10-21 12:15 - 16:30
Brak miejsc.