> Strona główna ODN w Kaliszu
> Dodatkowe informacje
Szczegóły szkolenia

Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Symbol: KK/02/03
Obszar tematyczny: Kursy kwalifikacyjne - KK
Koszty: 550.00 zł
Status: Otwarte
Rok szkolny: 2018/2019
Liczba godzin: 35 h
Kierownik: Melka Sylwia

telefon: 887081852
email: sylwia.melka@odn.kalisz.pl
     
ADRESACI
nauczyciele, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

TEMATYKA ZAJĘĆ
Podstawy anatomii i fizjologii człowieka.
Wezwanie pomocy.
Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia.
Poszkodowany nieprzytomny.
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa.
Zadławienia.
Urazy i skutki urazów.
Tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran powierzchniowych.
Wstrząs i zasady postępowania przeciwwstrząsowego.
Unieruchamianie złamań i zwichnięć.
Pierwsza pomoc w przypadku wychłodzenia i przegrzania.
Nagłe zachorowania i inne stany zagrożenia zdrowotnego.
Zatrucia.
Wsparcie psychiczne poszkodowanego.
Ewakuacja ze strefy zagrożenia.
Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych.
CELE
- nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie pierwszej pomocy
Lokalizacja Data Godzina
> Na górę > Srona główna > ODN Kalisz > Polityka prywatności > RODO > Drukuj
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Wrocławska 182
62-800 Kalisz
tel. 62 7676302
fax. 62 7665965
© ODN Kalisz :: Powered by iSOS ODN :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia