Szczegóły szkolenia

Różnorodne metody i programy zwiększające skuteczność uczenia się

Symbol: SZN/02/02
Obszar tematyczny: Szkolenia zespołów nauczycieli - SZN
Koszty: 50.00 zł
Status: Otwarte
Rok szkolny: 2018/2019
Liczba godzin: 5 h
Kierownik: Molenda Piotr

telefon: 62 76 76 311
email: piotr.molenda@odn.kalisz.pl
     
ADRESACI
członkowie rad pedagogicznych szkół i placówek oświatowych

TEMATYKA ZAJĘĆ
Organizacja i planowanie pracy umysłowej ucznia.
Superlearning, kinezjologia edukacyjna, programowanie neurolingwistyczne (NLP) w edukacji.
Edukacyjne walory mnemotechnik.

CELE
- poznanie rozwiązań i metod zwiększających skuteczność uczenia się
- nabycie umiejętności prowadzenia zajęć dotyczących planowania i organizowania procesu uczenia się
Lokalizacja Data Godzina
Brak miejsc.