> Strona główna ODN w Kaliszu
Rejestracja do systemu
> Mam już login - przejdz do logowania
Podaj swÓj mail
Twoje hasło: *
Powtórz hasło: *
Rodzaj użytkownika: Szkolenie indywidualne
Szkolenie rady
Szkoła (Powiat): *
Szkoła (Gmina):
Określ powiat *
Szkoła/Placówka:
Określ powiat i gminę *

! Jeżeli placówki nie ma na liście, proszę wybrać Szkoła(Powiat) -> inny i wprowadzić dane
Płeć: *
Imię: *
Nazwisko: *
Stopień awansu:
Poziom edukacji: *
Nauczany przedmiot 1:
Nauczany przedmiot 2:
Nauczany przedmiot 3:
Staż pracy:
Dane do zaświadczeń i świadectw
Data urodzenia: *
Wprowadzając datę, zachowaj kolejność: rok, miesiąc, dzień. (RRRR-MM-DD)
Przykład: 1975-10-07
Miejsce urodzenia w: *
Wpisując miejsce urodzenia/ miejscowość proszę używać odpowiednio odmienionej formy miejscowości (nie wpisywać nazwy miasta w mianowniku).
Poprawna wartość: Poznaniu, Warszawie itd.
Województwo: *
Dane kontaktowe ( * wymagane przy rejestracji rady)
Ulica:
Nr domu / lokalu: /
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Poczta:
Województwo:
Gmina:
e-Mail: *
Jeżeli rejestrujesz się jako indywidualny uczestnik wpisz w formularz swój adres prywatny.
Jeżeli rejestrujesz się jako rada, należy wpisać adres email szkoły.
Telefon: ** (wymagany rady)
Telefon szkoly: *
Zgody
* Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji, szkolenia, monitoringu i ewaluacji szkoleń, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych(Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Kaliszu, przy ul. Wrocławskiej 182. Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania. Dane podaję dobrowolnie.

Zgoda na przesyłanie informacji - Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu drogą elektroniczną informacji w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, (Dz. U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

* Prosimy o wyrazenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Bez jej oznaczenia nie bedzie mozliwe wyslanie formularza, a takze przeslanie Panstwu odpowiedzi droga elektroniczna. W kazdej chwili przysluguje Panstwu prawo wgladu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usuniecia, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie. Administratorem danych osobowych jest Osrodek Doskonalenia Nauczycieli. Podanie danych osobowych, które przetwarzane beda w celach marketingowych jest dobrowolne.
> Na górę > Srona główna > ODN Kalisz > Polityka prywatności > RODO > Drukuj
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Wrocławska 182
62-800 Kalisz
tel. 62 7676302
fax. 62 7665965
© ODN Kalisz :: Powered by iSOS ODN :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia